Edit Registrations.

ประเภทนักเรียนทั่วไป
เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลใบสมัคร
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กรอกรหัสผ่านที่นักเรียนตั้งไว้

*** ปิดระบบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ***

 
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...