ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2565

1013

ม.1-3 ลงทะเบียนเรียนแล้ว(คน)

รายชื่อนักเรียน

400

ม.1 ลงทะเบียนเรียนแล้ว(คน)

รายชื่อนักเรียน

313

ม.2 ลงทะเบียนเรียนแล้ว(คน)

รายชื่อนักเรียน

300

ม.3 ลงทะเบียนเรียนแล้ว(คน)

รายชื่อนักเรียน
...

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/15 40 40 0
100.00%
 รวม  400  400  0      


รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 40 36 4
90.00%
 รวม  320  313  7      


รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 38 38 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 38 32 6
84.21%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 38 36 2
94.74%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 37 36 1
97.30%
 รวม  310  300  10      

  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...